Inspirationsmøder

Team Danmarks fysioterapeutiske screening

489 views
Elitesport og skader følges ofte ad. Det er derfor vigtigt, at der tidligt i atletenes karriere sættes ind med forebyggelse. Team Danmarks sportsmedicinske team har udviklet en model for fysioterapeutisk screening, som giver mulighed for at afdække fysiologiske faktorer hos den enkelte atlet, der kan disponere til, at atleten har en højere skadesrisiko.

Dette informationsmøde sætter fokus på screening i forskellige sportsgrene og giver deltagerne øget indsigt i, hvad der ligger bag Team Danmarks screeningmodel. Hvad vil det sige at blive screenet, hvad kan resultatet bruges til, og hvordan de efterfølgende tiltag implementeres?

Rate this video

1 star 2 star 3 star 4 star 5 star