Inspirationsmøder

Træningsafhængighed

529 views
22. september 2014 fyraftensmøde, tema:team_danmark
På dette fyraftensmøde introducerer Mia Beck Lichtenstein emnet ’træningsafhængighed’ og fremlægger resultater fra hendes ph.d. Med fokus på eliteatleter diskuterer hun spørgsmål som: Hvor går grænsen mellem sundt engagement og sygelig afhængighed? Hvad er symptomerne på træningsafhængighed? Hvorfor opstår det? Hvem og hvor mange er i risikozonen? Kan det forebygges og behandles?

Rate this video

1 star 2 star 3 star 4 star 5 star