Taekwondo

Hanbon Kireygi 2 - dobbelt håndkant

553 views
1. januar 2014

Rate this video

1 star 2 star 3 star 4 star 5 star