Badminton

Idræt

Badminton

Motorsavsmassakren

985 views 30. april 2015

Fysisk-motorisk basistræning i badminton

Badminton

Kæde-fange

623 views 30. april 2015

Fysisk-motorisk basistræning i badminton

Badminton

Stregfange med variation

728 views 30. april 2015

Fysisk-motorisk basistræning i badminton

Badminton

Stafet med bold og ketsjer

773 views 30. april 2015

Fysisk-motorisk basistræning i badminton

Badminton

Avis-stafet

790 views 30. april 2015

Fysisk-motorisk basistræning i badminton

Badminton

Kongens efterfølger

326 views 30. april 2015

Fysisk-motorisk basistræning i badminton

Badminton

Bevægelse i firkant II

313 views 30. april 2015

Fysisk-motorisk basistræning i badminton

Badminton

Hink, stemskridt, skøjtehop

419 views 30. april 2015

Fysisk-motorisk basistræning i badminton

Badminton

Gadedrengeløb og chasseløb

302 views 30. april 2015

Fysisk-motorisk basistræning i badminton

Badminton

Bevægelse i firkant I

323 views 30. april 2015

Fysisk-motorisk basistræning i badminton

Badminton

Baglænsløb, chasse, samlet afsæt, sprint

326 views 30. april 2015

Fysisk-motorisk basistræning i badminton

Badminton

Krydsløb og hink

452 views 30. april 2015

Fysisk-motorisk basistræning i badminton