Badminton

Idræt

Badminton

Motorsavsmassakren

1.006 views 30. april 2015

Fysisk-motorisk basistræning i badminton

Badminton

Kæde-fange

640 views 30. april 2015

Fysisk-motorisk basistræning i badminton

Badminton

Stregfange med variation

751 views 30. april 2015

Fysisk-motorisk basistræning i badminton

Badminton

Stafet med bold og ketsjer

787 views 30. april 2015

Fysisk-motorisk basistræning i badminton

Badminton

Avis-stafet

807 views 30. april 2015

Fysisk-motorisk basistræning i badminton

Badminton

Kongens efterfølger

341 views 30. april 2015

Fysisk-motorisk basistræning i badminton

Badminton

Bevægelse i firkant II

328 views 30. april 2015

Fysisk-motorisk basistræning i badminton

Badminton

Hink, stemskridt, skøjtehop

430 views 30. april 2015

Fysisk-motorisk basistræning i badminton

Badminton

Gadedrengeløb og chasseløb

316 views 30. april 2015

Fysisk-motorisk basistræning i badminton

Badminton

Bevægelse i firkant I

367 views 30. april 2015

Fysisk-motorisk basistræning i badminton

Badminton

Baglænsløb, chasse, samlet afsæt, sprint

354 views 30. april 2015

Fysisk-motorisk basistræning i badminton

Badminton

Krydsløb og hink

488 views 30. april 2015

Fysisk-motorisk basistræning i badminton