Badminton

Idræt

Badminton

Motorsavsmassakren

961 views 30. april 2015

Fysisk-motorisk basistræning i badminton

Badminton

Kæde-fange

602 views 30. april 2015

Fysisk-motorisk basistræning i badminton

Badminton

Stregfange med variation

709 views 30. april 2015

Fysisk-motorisk basistræning i badminton

Badminton

Stafet med bold og ketsjer

748 views 30. april 2015

Fysisk-motorisk basistræning i badminton

Badminton

Avis-stafet

770 views 30. april 2015

Fysisk-motorisk basistræning i badminton

Badminton

Kongens efterfølger

306 views 30. april 2015

Fysisk-motorisk basistræning i badminton

Badminton

Bevægelse i firkant II

292 views 30. april 2015

Fysisk-motorisk basistræning i badminton

Badminton

Hink, stemskridt, skøjtehop

399 views 30. april 2015

Fysisk-motorisk basistræning i badminton

Badminton

Gadedrengeløb og chasseløb

274 views 30. april 2015

Fysisk-motorisk basistræning i badminton

Badminton

Bevægelse i firkant I

288 views 30. april 2015

Fysisk-motorisk basistræning i badminton

Badminton

Baglænsløb, chasse, samlet afsæt, sprint

307 views 30. april 2015

Fysisk-motorisk basistræning i badminton

Badminton

Krydsløb og hink

377 views 30. april 2015

Fysisk-motorisk basistræning i badminton