Taekwondo

Idræt

Taekwondo

Lunges

426 views 20. januar 2014

Taekwondo

Stræk hoftebøjer

455 views 20. januar 2014

Taekwondo

Stræk split

489 views 20. januar 2014

Taekwondo

Stræk spagat

483 views 20. januar 2014

Taekwondo

Stræk bryst

257 views 20. januar 2014

Taekwondo

Stræk baller

243 views 20. januar 2014

Taekwondo

Stræk ryg

471 views 20. januar 2014

Taekwondo

Stræk mave og ryg

271 views 20. januar 2014

Taekwondo

Stræk forlår

334 views 20. januar 2014

Taekwondo

Stræk baglår

329 views 20. januar 2014

Taekwondo

Bukkespring

556 views 20. januar 2014

Taekwondo

Trillebør

409 views 20. januar 2014