Taekwondo

Idræt

Taekwondo

Lunges

371 views 20. januar 2014

Taekwondo

Stræk hoftebøjer

361 views 20. januar 2014

Taekwondo

Stræk split

431 views 20. januar 2014

Taekwondo

Stræk spagat

401 views 20. januar 2014

Taekwondo

Stræk bryst

190 views 20. januar 2014

Taekwondo

Stræk baller

166 views 20. januar 2014

Taekwondo

Stræk ryg

418 views 20. januar 2014

Taekwondo

Stræk mave og ryg

212 views 20. januar 2014

Taekwondo

Stræk forlår

256 views 20. januar 2014

Taekwondo

Stræk baglår

277 views 20. januar 2014

Taekwondo

Bukkespring

440 views 20. januar 2014

Taekwondo

Trillebør

338 views 20. januar 2014