Taekwondo

Idræt

Taekwondo

Lunges

382 views 20. januar 2014

Taekwondo

Stræk hoftebøjer

371 views 20. januar 2014

Taekwondo

Stræk split

438 views 20. januar 2014

Taekwondo

Stræk spagat

415 views 20. januar 2014

Taekwondo

Stræk bryst

201 views 20. januar 2014

Taekwondo

Stræk baller

173 views 20. januar 2014

Taekwondo

Stræk ryg

426 views 20. januar 2014

Taekwondo

Stræk mave og ryg

220 views 20. januar 2014

Taekwondo

Stræk forlår

265 views 20. januar 2014

Taekwondo

Stræk baglår

285 views 20. januar 2014

Taekwondo

Bukkespring

452 views 20. januar 2014

Taekwondo

Trillebør

345 views 20. januar 2014