Taekwondo

Idræt

Taekwondo

Lunges

391 views 20. januar 2014

Taekwondo

Stræk hoftebøjer

383 views 20. januar 2014

Taekwondo

Stræk split

445 views 20. januar 2014

Taekwondo

Stræk spagat

425 views 20. januar 2014

Taekwondo

Stræk bryst

215 views 20. januar 2014

Taekwondo

Stræk baller

182 views 20. januar 2014

Taekwondo

Stræk ryg

434 views 20. januar 2014

Taekwondo

Stræk mave og ryg

230 views 20. januar 2014

Taekwondo

Stræk forlår

278 views 20. januar 2014

Taekwondo

Stræk baglår

291 views 20. januar 2014

Taekwondo

Bukkespring

470 views 20. januar 2014

Taekwondo

Trillebør

351 views 20. januar 2014