Taekwondo

Idræt

Taekwondo

Lunges

397 views 20. januar 2014

Taekwondo

Stræk hoftebøjer

396 views 20. januar 2014

Taekwondo

Stræk split

453 views 20. januar 2014

Taekwondo

Stræk spagat

444 views 20. januar 2014

Taekwondo

Stræk bryst

225 views 20. januar 2014

Taekwondo

Stræk baller

191 views 20. januar 2014

Taekwondo

Stræk ryg

442 views 20. januar 2014

Taekwondo

Stræk mave og ryg

240 views 20. januar 2014

Taekwondo

Stræk forlår

292 views 20. januar 2014

Taekwondo

Stræk baglår

296 views 20. januar 2014

Taekwondo

Bukkespring

481 views 20. januar 2014

Taekwondo

Trillebør

360 views 20. januar 2014